وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفهدسته بندی: پرسش های دعاوی وقفیوضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه
صیافی پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام . میخواستم بدونم وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه به چه صورت میشه؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

در صورتی که در اعیانی احداثی در موقوفه بدون مجوز موقوفه باشد متولی وقف می تواند نسبت به طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اقدام نماید.

فهرست