d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیامک پرسید 12 ماه قبل
سلام. بنده حدود 18 سال پیش اختراعی را ثبت کردم که گونیای صنعتی می باشد. به تازگی متوجه شدم شرکتی اقدام به وارد کردن این کالا نموده و در حد وسیعی آن را توزیع نموده. من چه اقدامی می توانم انجام دهم.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام شما می توانید از دو طریق کیفری و حقوقی اقدام نمائید و تقاضای توقیف کالا و صدور دستور منع توزیع و فروش را نمایئد و همچنین می توانید مطالبه خسارت را طبق نظر کارشناس بخواهید.

فهرست