واحدی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام میشه بفرمایید ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار به چه صورت است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت بیانیه ثبت و حسب مورد طرح اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار را به همراه رسید واریز حق رسیدگی به سازمان تحویل داده و رسید دریافت نماید.

فهرست