مهران پرسید 2 سال قبل
با سلامبا مراجعه به بانک متوجه شدم ، موجودی حساب صادر کندده کافی نمی باشد چه کاری می توانم انجام دهم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

می توانید علاوه بر دادگاه به اداره ثبت مراجعه نمایید و درخواست اجراییه صادر نمایید .