اتابک پرسید 2 سال قبل
آیا امکان ممنوع الخرئجی به دلیل چک برگشتی وجود دارد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله