مهریزی پرسید 2 سال قبل
باسلامحضانت فرزندم با پدرش می باشد و من براساس حکم دادگاه هفته ای یکبار حق ملاقات او را دارم اما پدرش مدتی است که از این ملاقات خودداری می کند چه کاری می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

درخواست دستور موقت نمایید و شکایت از ممانعت از ملاقات فرزند را مطرح نمایید .