d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحسن کوشکی پرسید 1 سال قبل
با سلام لطفا در مورد این بند و مقدار محاسبه بیمه توضیخ بیشتری میفرمایید؟

۳)حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی که قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی بر عهده کارفرما می باشد.

در این قراردادها ارزش مصالحی که به پیمانکار واگذار می شود به ناخالص کل کار اضافه می گردد و حق بیمه بدین شکل در این گونه قراردادها محاسبه می گردد.البته لازم به ذکر است که به بهای آن اقلامی که توسط کارفرما تامین می گردد ، حق بیمه ای تعلق نمی گیرد و از این رو هر چه ارزش مصالحی که کارفرما در اختیار پیمانکار می گذارد بیشتر باشد ، حق بیمه هم در قرارداد کمتر می شود.

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام توضیح صراحت دارد جهت‌ مشاوره با دفتر تماس حاصل فرمایید

فهرست