ببریان پرسیده شده در 4 ماه پیش
با سلام. حکم مبنی بر الزام به فک رهن بانک قطعی صادر شد.آن را به اجرا گذاشتم

اگر در مدت 10 روزکه تعیین شده، فروشنده حکم را اجرا نکند، تکلیف چه می شه و آیا اجرای حکم برای ما هزینه دارد؟

 

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

با عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیه می توانید از دادگاه درخواست نمایید تا شما را به عنوان قائم مقام قانونی برای اجرای حکم به مراجع قانونی مربوطه معرفی نماید تا اقدامات اداری برای اجرای حکم را به عمل آورید.

فهرست