d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمعنوی پرسید 12 ماه قبل
سلام. من در تاریخ 20/7/1400 قرارداد اجاره ام تمام می شود اما فکر می کنم مالک در آن تاریخ مبلغ ودیعه من را پرداخت نمی کند آیا می توانم قبل از آن تاریخ اقدام قانونی انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. خیر نمی توانید و باید مدت قرارداد به پایان برسد پس در صورت عدم پرداخت مبلغ ودیعه از سوی مالک ، اقدام قانونی انجام دهید.

فهرست