d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرامتین پرسید 11 ماه قبل
سلام. ما یک شرکتی هستیم مطالباتی را داریم که طبق فاکتور فروش و قرارداد فروش هست می خواستم ببینم اگر از طریق قانونی اقدام نمائیم خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فاکتورها محاسبه می شود یا از زمان تقدیم دادخواست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. با توجه به اینکه فاکتورها و قرارداد فروش سند عادی محسوب می شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

فهرست