شوشتری پرسید 2 سال قبل
سلام بنده با یکی از دوستانم مشارکتی انجام دادیم که من مبلغی را بابت سرمایه به ایشان داده ام اما ایشان بع داز مدتی ادعا می کند متضرر شده و سودی نکرده البته قراردادی نداریم آیا با شهادت شهود می توانم اثبات کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام بله می توانید با شهادت شهود یا سوگند ادعای خود را اثبات نمایید.