d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتوکلی پرسید 12 ماه قبل
سلام. سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. بنده به عنوان قیم فرزند صغیر برادرم یک دستگاه ماشین حفاری را در اختیار شخصی قرار دادم و قرار شد از تاریخ اخذ صلاحیت کار تا مدت 6 ماه از دستگاه استفاده نموده و پس از شش ماه آن را صحیح و سالم به ورثه تحویل دهد اما دستگاه را یکسال بیشتر نزد خود نگه داشته و از آن استفاده نموده است. من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام. شما می توانید اجور معوقه آن شش ماه را مطالبه نمائید و نسبت به مدتی که قرارداد اجاره نداشتید تقاضای مطالبه اجرت المثل را طبق نظر کارشناس بخواهید.

فهرست