اسماعیلی پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. بنده در مزایده ای ملکی را برنده شده ام منتهی شخص هنوز در آن ساکن است. آیا برای تنظیم سند رسمی ملکی که برنده ی آن در مزایده شده ام، باید شخص حتماً ملک را تخلیه کند یا اینکه ربطی ندارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با سلام وقت شما هم بخیر در صورت احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار یا برنده ی مزایده شخص می تواند اقدام به تنظیم و انتقال سند به نام خود بکند و ارتباطی با خلع ید، تخلیه و تحویل ملک ندارد و مفاد 143و144 قانون آئین دادرسی مدنی نیز به این امر اشاره دارد.

فهرست