مرتضی پرسیده شده در 5 ماه پیش

سلام – بنده در یک شرکت تولید قطعات موتور کار می کنم. حقوق و ساعت و مزایا طبق وزارت کار پرداخت می شود. بنده 3 ماه پیش پدرم فوت شدند و بنده 3 روز درگیر کارهای مراسم بودم و سرکار نرفتم. شرکت این سه روز رو برای بنده مرخصی بدون حقوق رد کردند و جزو مرخصی های عادی ماهانه بنده حساب کردند. می خواستم ببینم آیا می توانند همچین کاری بکنند؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

خیر ، طبق ماده 73 قانون کار ، کلیه کارگران در مواردی حق برخورداری از سه روز مرخصی با حقوق را دارند که این موارد عبارتند از:

1-ازدواج دائم

2-فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان

فهرست