888 پرسید 2 سال قبل
در سازمان تعزیرات محکوم به پرداخت 700 هزارتومن جریمه گشته ام آیا سوء سابقه محسوب می گردد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر