بیات پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام من 28 هزار دلار در فرودگاه شیراز از من گرفتند و در حکم اولیه رای بر استرداد 10 هزار دلار به من شد و پرداخت جریمه و ضبط 18 هزار دلار صادر گردید من تجدیدنظر خواهی کردم که جریمه بخشیده شد اما 18 هزار دلار ضبط گردید. آیا من می توانم به این رای اعتراض کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

باسلام. خیر رای صادره قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

فهرست