d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aانوری پرسید 11 ماه قبل
بنده وبرادران وخواهرانم مالک ملک مشاعی هستیم اکثربه قریب اتفاق قصدفروش آنجاروداریم وتلاش زیادی کردیم که مشتری باقیمت خوب پیدابشه وازمابخره امایه مقداردلهره داریم که نکنه چندتاازبرادرانم که دراقلیت نسبت به دیگران هستندممانعت کنندوبه اصطلاح چوب لای چرخ بذارند!!!حالاسوال بنده اینه که آیاراه قانونی وجودداره که بدون مراجعه به مراجع قضایی اکثریت ماکه قصدفروش داریم ملک روبفروشیم وقانون ازاکثریت ماحمایت کنه ویه موقع اگراونهااعتراض کردندحرفشون به جایی نرسه؟؟وبه راحتی بتونیم بفروشیم ؟؟ماواقعا الان چندساله که مشکل فروش داریم حالاکه مشتری پیداشده می ترسیم ازدستمون بخاطریکی دونفرمخالف بپره ؟؟ممنون ازراهنماییتون ?
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام چاره ای ندارید جز اینکه ابتدا گواهی عدم افراز رو از اداره ثبت بگیرید و سپس دعوای دستور فروش ملک رو مطرح نمایید

فهرست