مرجانی پرسید 2 سال قبل
با سلامدر یک موسسه مشغول به کار شدم که 20 میلیون سفته بابت ضمانت پرداخت نموده ام اما بعد از حدود سه ماه حقوقی دریافت نکرده ام چگونه می توانم نسبت به پس گرفتن سفته ها و حقوق معوقع اقدام کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برای حقوق معوقه به دادگاه مراجعه کنید . برای مطالبه سفته ها به دادگاه محل اقامت خوانده .