صیادی پرسید 2 سال قبل
  • سلام. شوهر من در زمان تنظیم عقدنامه، در شروط ضمن عقد تعهد داد که هیچگاه به سیگار یا مخدرات دیگر، وابسته نخواهد شد؛ اما این روزها مرتب سیگار می‌کشد و ممکن است اعتیاد دیگری هم داشته باشد. آیا با این دلایل، امکان ارسال دادخواست طلاق دارم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

زوجه با اثبات تخطی زوج از شروط ضمن عقد، امکان دریافت رای قطعی دادگاه برای طلاق را دارد؛ البته باید به این مسئله توجه داشته باشید که اگر اعتیاد شوهر در دادگاه محرز شود، همچنان فرایندهای قانونی خاصی را باید طی کنید تا دادخواست طلاق تایید شود.