d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساروی پرسید 11 ماه قبل
با سلام

اقدام به خرید سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود نموده ام . فروشنده ضمن قرارداد عادی توافق نموده است تا تاریخ 3/7/1400 سند رسمی انتقال سهم الشرکه را تنظیم نماید اما به توافق خود عمل نکرده است چگونه می توانم علیه او طرح دعوا نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

به مراجعه به دادگاه محل عمومی محل اقامت خوانده می توانید دادخواست الزام به تنطیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه را تقدیم نمایید .

فهرست