قانعی پرسید 2 سال قبل
با سلامچکی به مبلغ 20 میلیون داشته ام که برگشت خورده است ، مبلغ چک را پرداخت نموده ام اما طرف مقابل مبلغ از استرداد چگ خودداری کرده و می گوید چک گم شده است چه می توانم بکنم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دادخواست استرداد لاشه چک را به دادگاه بدهید