شایگان پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام و وقت بخیر، سوالی داشتم از خدمتتون؛

اگر در دعاوی حقوقی پس از اتمام جلسه، خواهان با رضایت خوانده دعوای خود را مسترد کند و قرار رد دعوا صادر شود، آیا با این حال خواهان می تواند مجدداً طرح دعوا کند؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام. طبق نظریه اکثریت قضات و رویه جاری، اگر خوانده رضایت داده باشد، مجدداً امکان طرح دعوا وجود دارد اما اگر راضی نباشد و خواهان دعوای خود را کلاً استرداد کند، قرار سقوط دعوا می شود و اعتبار امر مختومه را دارد.

فهرست