معقولی پرسید 2 سال قبل
  • وقتتون بخیر. اگر بعد از شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال بطریق نامشروع اقدام حقوقی و مطالبه شود، آیا امر حقوقی ساقط کننده بحث کیفری است؟ مستند قانونی در اینخصوص داریم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اقدام در مورد یک موضوع از طریق حقوقی و کیفری مغایرتی با قانون ندارد