رسولی پرسیده شده در 5 ماه پیش
ما یک قرارداد پیمانکاری با شهرداری یکی از مناطق داریم کارفرما می خواهد قرارداد را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نماید. آیا ایشان می تواند علاوه بر ضمانت نامه های این پروژه نسبت به ضبط ضمانت نامه های قراردادی که با شهرداری مناطق دیگر داریم اقدام نماید؟ و آیا می تواند ماشین آلات قرارداد دیگر را نیز ضبط نماید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با سلام – کارفرما می تواند در صورت اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان نسبت ضبط ضمانت نامه های مختص به همان قرارداد اقدام نماید و نسبت به ضمانت نامه هایی که در قرارداد دیگری سپرده باشید نمی تواند اقدامی نماید. در خصوص ماشین آلات هم به همین صورت است.

فهرست