اکبری پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده به عنوان سرمایه گذار از ناشر شکایت دارم چگونه می توانم اقدام کنم؟و اینکه آیا می توانم ادعای خسارت داشته باشم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

شما می توانید حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شکایت نمایید مشروط به اینکه بیش از 3 سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. توجه داشته باشید صرفا اشخاصی مجاز به ادعای خسارت می باشند که اوراق بهادار ناشر موضوع ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند.

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست