باقری نسب پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده از عملکرد سبدگردان شکایت دارم آیا سبد گردان در زیان وارده می تواند سهیم باشد؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

خیر زیرا فرض بر این است که فرد با درک ریسک‌های بازار بورس، سبدگردان مناسب خود را انتخاب می‌کند.

فهرست