حسینی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده چندین بار کامیون روغن از بندر وارد کردم که با گمرک به مشکل خوردم و بارم را تحویل نگرفتن پروانه صادراتی را هم ارائه دادم بارم روغن کلزا است و با توقف در بیرون انبار و درگرما خسارت دیده ممکنه بفرمایید که چگونه می توانم این امر را پیگیری کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

تحویل کالا به انبار های گمرکی وقتی قبول می شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

فهرست