مقداد پرسید 2 سال قبل
آیا به زمین هایی که جزء طرح هادی می باشد سند می دهند
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر