d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفیضی پرسید 11 ماه قبل
سلام. خوبین؟ اگر شخصی چک برگشتی داشته باشه و سه سال از زمانش گذشته باشه و شاکی هم نداشته باشه، میتونه با نامه بانک به دادگستری استان درخواست استعلام جهت نداشتن شاکی جهت ارائه به بانک و رفع سواثر چک بده؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام ممنون. امیدوارم شما هم خوب باشین. برای رفع اثر از چک یا پرداخت وجه رضایت دارنده چک استرداد لاشه چک پر کردن حساب و توقیف آن تا ۲۴ماه و یا نامه از مرجع قضایی دائر به رفع اثر لازم است.

فهرست