شهنواز پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام ، آیا در قرارداد پیمانکاری که مرجع حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده می توانم برای منع پرداخت ضمانت نامه های بانکی از طریق دادگاه اقدام کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

با سلام برای منع پرداخت ضمانت نامه بانکی باید درخواست دستور موقت نمایید و با توجه به اینکه طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت در اختیار دادگاه می باشد. با توجه به اینکه در قرارداد شما مرجع حل اختلاف داوری می باشد و داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد چاره ای جز اینکه به مراجع قضایی مراجعه نمائید ندارید البته سابق بر این در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت اما اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1913/99/7 مورخ 1400/3/1 در این خصوص تعیین تکلیف نموده و وجود موافقتنامه داوری را مانع صدور دستور موقت توسط دادگاه نمی داند. بنابراین طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه می توانید درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنمائید.

فهرست