d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیدی پرسید 12 ماه قبل
سلام. من آپارتمانی داشتم که برای مدتی به شخصی داده بودم که در آن سکونت داشته باشد و هیچ گونه اجاره ای از وی دریافت نمی کردم. از ایشان خواستم که ملک را تخلیه کند ولی توجه نکرد اظهارنامه هم به ایشان ارسال کردم ولی متاسفانه تا الان اقدام نکرده من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

با سلام – با توجه به اینکه شما مالک هستید و سند مالکیت به نام شما می باشد و هیچ گونه اجاره نامه ای نیز فی مابین شما وجود ندارد و به استناد سند مالکیت و اظهارنامه ارسالی می توانید دادخواست خلع ید را ارائه دهید و در نهایت رای بر خلع ید ایشان از ملک متعلق به شما صادر می گردد.

فهرست