بهرامی پرسیده شده در 5 ماه پیش
کنار خانه بنده یک ساختمان می سازند که بیشتر از یک سال طول کشیده است. هنگام خاک برداری به ملکی که بنده در آن مستقر هستم آسیب رسیده. برای جبران خسارت باید به کجا شکایت کنم؟ و آیا به نتیجه ای می رسد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

ابتدا از شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس بکنید و سپس نسبت به مطالبه خسارت ناشی از احداث بنا اقدام کنید.

فهرست