مهدی پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا خانه ای که 3 مالک دارد را می توانم بخرم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

امکان خرید املاک مشاعی وجود دارد اما برای تصرف در مالل مشاعی می بایست همه مالکان رضایت دهند .