آرش مقدم پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام

آیا کارفرما میتواند از ورود نیروی پیمانکار ( به دلایل شخصی) به کارگاه جلوگیری نماید؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با سلام

خیر کارفرما نمی تواند از ورود نیروی پیمانکار جلوگیری کند

فهرست