تکلیف کالا هایی که در سامانه ارزش گذاری نشده انددسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیتکلیف کالا هایی که در سامانه ارزش گذاری نشده اند
بهرامی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده قصد دارم کالای جدیدی وارد کنم که تو سامانه TSC دیده نمی شود آیا باید اول ارزش کالا رو تو سامانه ثبت کنیم و بعد بار رو حمل کنیم؟ تکلیف کالاهایی که در سامانه TSC نیستند چه می شود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

در صورت عدم وجود شناسه عینی کارشناس باید با استناد و براساس ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی طبق اولویت های کالای مشابه از همان کشور بررسی و در صورت لزوم ایجاد شناسه نماید

فهرست