d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aماسالی پرسید 12 ماه قبل
اقا دوتا سوال دارم

اول اینکه ایا اجرای احکام تعزیرات حکومتی میتواند سندهایی که برای من گذاشته شده را توقیف کند حتی درصورتی که من خودم و معرفی کنم

دوم از چه طریق بفهمیم که واقعا کالاهای ما ضبط و ثبت دولت شده یا نه

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام در صورت عدم پرداخت جریمه ،حتی اگر خودتان هم معرفی کنید بازهم وثیقه شما ضبط می‌شود

سریعا درخواست تقسیط کنید

و مطمئن باشید کالای شما تاکنون ضبط ودر اختیار ساز،آن اموال تملیکی قرار گرفته هست

فهرست