تراکنش با مبالغ بالا از طریق کارت بانکی من در محل کار توسط کارفرمادسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیتراکنش با مبالغ بالا از طریق کارت بانکی من در محل کار توسط کارفرما
حمید رضا پرسیده شده در 5 ماه پیش
بنده مدتی پیش در شرکتی کار می کردم که برای استخدام به بنده گفتند که یک حساب باز کنم تا پول های شرکت رو اونجا بریزن و من تراکنش های شرکت را انجام دهم. اول فکر نمی کردم حجم واریز و برداشت زیاد باشه ولی کل تراکنش ها در ماه از یک میلیارد گذشت و سر همین من از آن شرکت بیرون اومدم. اگر بعدا از طرف اداره مالیات یا بانک یا پلیس با من تماس گرفته شود چه کاری می توانم بکنم؟ چگونه می توانم ثابت کنم پول ها برای من نبوده؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام – در صورتی که علیه شما شکایتی مطرح شود با اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و منشا واریز مبالغ می توانید از خود دفاع نمائید.

فهرست