مهسا پرسید 2 سال قبل
سلام. من ملکی را در مزایده برنده شده و خریداری کردم. اما ملک در تصرف شخص دیگری است آیا دادگاه ملک را تخلیه و تحویل من می دهد یا من خودم باید تخلیه ملک را بخواهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. اجرای احکام نمی تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند و پس از اینکه سند انتقال اجرایی به نام شما تنظیم گردید می توانید دادخواست خلع ید یا تخلیه را به دادگاه ارائه نمائید.