صالح پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام. وقتتون بخیر باشه.

من و یکی از فامیلامون، به طور مشاعی زمینی رو داریم، و من بخش خودم رو اجاره دادم. آیا اون فامیلمون میتونه از دادگاه حکم تخلیه مستأجر من رو از دادگاه بخواد؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام ممنون

طبق ماده30 قانون مدنی، مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه دخالت و تصرف دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشه.

از طرفی هم چون مواد قانون مدنی در رابطه با شرکت، اجازه اجاره مال مشاع را داده، فقط در صورتی که شریک، در قبال شرکای دیگر مسئولیت داشته باشد می تواند چنین درخواسته داشته باشد.

فهرست