سیانکی پرسیده شده در 5 ماه پیش
ما مکانی رو برای اجاره ی یک مدرسه غیرانتفاعی کردیم و مدتش رو به اتمامه، در صورتی که حکم تخلیه گرفته بشه، آیا حق کسب و پیشه هم بهش تعلق میگیره یا نه و اینکه آیا مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 میشه یا خیر؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام، وقت شما هم بخیر باشه.

با توجه به تعریفی که از مدارس غیر انتفاعی شده، این مدرسه ها جنبه ی انتفاعی و تجاری ندارند فلذا نمی توان آنهارا محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود، پس مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نمی شوند و مقررات تبصره1 ماده8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 بر آنها اعمال می شود.

فهرست