امید پرسیده شده در 5 ماه پیش
بنده یک حساب بانکی در یکی از بانک ها دارم که توسط اداره ثبت به دلیل نپرداختن مهریه همسرم توسط خود ایشان بسته شده. می خواستم ببینم خود ایشان می توانند پولی از این حساب برداشت کنند؟ و برای دوباره باز شدن چیکار باید بکنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام خود ایشان که نمی توانند مستقیم برداشت کنند پس از طی تشریفات و بازداشت توسط اداره ثبت به حساب ایشان واریز می گردد.

فهرست