شایق پرسیده شده در 5 ماه پیش
من و همسرم دعوای طلاق مطرح کردیم و به شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده ارجاع شد. در جریان رسیدگی، همسرم دعوای نفقه طرح می‌کند و این دعوای نفقه بدون توجه معاون ارجاع به دعوای سابق به شعبه ۲۷۰ دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. شعبه ۲۷۰ که از دعوای طلاق مطلع می‌شود با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده نفقه را از طریق سرپرست مجتمع به شعبه‌ ۲۶۰ که دعوای طلاق در آنجا مطرح بوده ارسال می‌کند. قاضی شعبه ۲۶۰ قبل از آنکه پرونده نفقه در آن شعبه مجدداً ثبت شود، راجع به طلاق رای می‌دهد و در ضمن رای راجع به طلاق، راجع به نفقه همسرمم هم تعیین تکلیف می کنه. الان تکلیف پرونده نفقه ای که همسرم اخیراً مطرح کرده، چی میشه؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر. طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، دادگاه برای طلاق باید در مورد نفقه هم تعیین تکلیف کند. از طرفی دیگر طبق ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی، وقتی مجدداً پرونده نفقه به شعبه ارجاع می شود، باید به دلیل ایراد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر شود. هرگاه رأی درباره طلاق و بالطبع درباره نفقه قطعی شود، پرونده نفقه به دلیل ایراد دادرسی اعتبار امر مختومه برای آن قرار رد دعوا صادر می شود. اما اگر در دعوای طلاق، قراری به جز سقوط دعوا صادر شود، شعبه ی دیگر می تواند هم چنان رسیدگی نفقه را ادامه دهد.

فهرست