شاهنده پرسیده شده در 5 ماه پیش
من پدرم سرقفلی یک مغازه را خریداری نموده بود که داخل پاساژ بود. پدرم فوت کرد و خواهر و برادرم سهم خود را به من فروختند. مغازه سند ندارد و قولنامه ای است. من هم از آنها طبق قولنامه خریدم. آیا این انتقال به غیر محسوب می شود و نیاز به رضایت مالک دارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام – با توجه به اینکه سرقفلی متعلق به پدر شما بوده و پس از فوت ایشان به ورثه منتقل می شود، ورثه می توانند در سهم خود هرگونه توافقی را بنمایند. بنابراین نیازی به رضایت و اجازه مالک نیست و منظور از غیر ، اشخاص غیر از ورثه هستند.

فهرست