d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 11 ماه قبل
سلام بنده در سال 66 یک مغازه را از شخصی اجاره کردم با توجه به اینکه مغازه نیاز به تعمیرات اساسی دارد به مالک اعلام کردم اما ایشان اعتنایی نمی کند. من چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. شما می توانید الزام موجر را از طریق دادگاه بخواهید در صورتی که کارشناس تشخیص دهد که تعمیرات مدنظر شما در زمره تعمیرات اساسی می باشد. هزینه انجام آن را معین می نماید سپس دادگاه در رای صادره مهلت دوماهه را تعیین می نماید تا موجر در آن مدت تعمیرات را انجام دهد چنانچه موجر تعمیرات را انجام ندهد شما می توانید خود انجام داده و مخارج آن را به حساب موجر بگذارید.

فهرست