d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیدنیا پرسید 11 ماه قبل
سلام بزرگوار ببخشید مزاحم شدم خواستم بدونم ایا اقرار نامه محضری بعد از فوت معتبر است

ایا بقیه ورثه میتوانند اون رو باطل کنند

من پدرم یه خانه با اقرار نامه محضری بنامم زده ایا خدای نکرده بعد از فوتشون بقیه خواهر و برادرهام میتونن اقرار نامه رو باطل کنن

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام با اقرانامه مالکیت منتقل نمی شود و ارزشی ندارد

فهرست