کیانیان پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام . در شرکت سازه سازان در قسمت باربری مدت چند ماهه که مشغول شدم در قبال باری که تحویل دادم مدیر شرکت به من دو فقره چک 50 میلیون تومانی کشید که موعد پرداختش گذشته و شرکت جواب سر بالا به من می دهد الان بخوام برگشت بزنم به طرفیت چه کسی باید اقدام کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.بستگی به این دارد که مدیر عامل از حساب چه کسی چک را صادر کرده باشد اگر از حساب شخصی خودش صادر نموده باشد شرکت مسئولیتی ندارد و شما صرفا به خود مدیر عامل باید مراجعه نمایید اما اگر از حساب شرکت صادر شده باشد هم مدیر عامل شرکت مورد نظر شما هم شرکت متضامنا در قبال شما مسئول پرداخت هستند.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

بستگی به این دارد که مدیر عامل از حساب چه کسی چک را صادر کرده باشد اگر از حساب شخصی خودش صادر نموده باشد شرکت مسئولیتی ندارد و شما صرفا به خود مدیر عامل باید مراجعه نمایید اما اگر از حساب شرکت صادر شده باشد هم مدیر عامل شرکت مورد نظر شما هم شرکت متضامنا در قبال شما مسئول پرداخت هستند.

فهرست