مظاهری پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام مدیر عامل شرکت به نیابت از شرکت به نفع بنده سفته 200 میلیونی رو صادر کرده آیا بنده می توانم مدیر عامل شرکت را خطاب قرار دهم و اموال او را توقیف کنم به میزان وجه سفته؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

خیر این رویه در خصوص چک جاری است و در سفته شما صرفا می توانید علیه شرکت اقدام نمایید چرا که اصل بر عدم مسئولیت مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت است.

فهرست