شهرام پرسیده شده در 5 ماه پیش
بنده از شرکت ** یک دستگاه دنا پیش خرید کردم به قیمت یکسال گذشته و پولش رو هم تمام و کمال پرداخت کردم اما موقع تحویل گفتند که قیمت خودرو افزایش داشته و باید یک مبلغ اضافه تری پرداخت کنی. می خواستم ببینم می توانند همچین کاری کنند؟ و اگر از لحاظ قانونی این کار درست نباشد به کجا باید شکایت کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

می توانید از طریق تعزیرات اقدام کنید.

فهرست