افراز ملک مشاع به قید قرعه با وجود عدم ابلاغ رسمی به یکی از شرکادسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیافراز ملک مشاع به قید قرعه با وجود عدم ابلاغ رسمی به یکی از شرکا
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساجدی پرسید 11 ماه قبل
سلام. وقتتون بخیر؛ اگر اداره ثبت محل وقوع ملکی مشاعی بدون ابلاغ رسمی به یکی از شرکاء مال مشاع را با قید قرعه افراز نماید بدون تراضی و اذن شریک موضوع در چه حکمی است و به کدام ماده قانونی با استناد کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام. ممنون از شما؛ می توانید اعتراض خود را طبق قانون افراز املاک مشاع به دادگاه حقوقی محل اعلام نمائید.

فهرست