بشارت پرسیده شده در 7 ماه پیش
باسلام بنده به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم همچنین به اصل رأی صادره از کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم آیا این امر امکانپذیر است؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

خیر، اصل رأی صادره در کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الااجراء می باشد اما برای اعتراض به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون می توانید در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید. زمان اعتراض و ارجاع به دیوان عدالت ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون تجدید نظر می باشد.

فهرست